Werkwijze

Doel van de behandeling is om in2-4 behandelingen een sterke vermindering van de klachten te realiserenen/of het gewenste herstel te bewerkstellingen. (?)

Het eerste consult bestaat uit een anamnese, lichamelijk onderzoek en eerste behandeling en duurt ongeveer 45 minuten.

De uitgebreide anamnese is bedoeld om een beeld te krijgen van het ontstaan van de klacht en de ontwikkeling daarvan. Maar ook om vast te stellen of er andere zaken zijn die de klacht beinvloeden.

Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt het bewegingsapparaat onderzocht. Hiervoor is het meestal nodig om je te ontkleden (ondergoed kan aan blijven).Handig als je geen (sport)BH met brede banden draagt en bij lang haar de nek vrij is.

Na het onderzoek volgt uitleg en wordt de mogelijke (?) behandeling besproken en kan ook al gestart worden met de behandeling. De behandeling is rustig en pijnloos.

Vervolgconsulten zijn doorgaans wat korter.

Behandeling kan bestaan uit mobilisatie of manipulatie van geblokkeerde gewrichten, het aanleren van gerichte oefeningen, soms het toedienen van injecties of het voorschrijven van medicijnen of hulpmiddelen.

Bij een mobilisatie wordt de bewegelijkheid van een gewricht hersteld door een lichte trekkracht op het gewricht. Dit is geheel pijnloos en gaat heel rustig.

Bij een manipulatie wordt hetzelfde beoogd door een kleine, snelle en vooral doelgerichte beweging. Dit gaat vaak gepaard met een knappend geluid, zodat het in de volksmond wel ‘kraken’ wordt genoemd. De meeste patiënten ervaren een manipulatie niet als pijnlijk en als die deskundig wordt uitgevoerd zijn er nauwelijks risico’s aan verbonden.

Mobilisaties en manipulaties hebben hetzelfde doel. Vaak heeft een manipulatie sneller effect maar een manipulatie is niet altijd mogelijk en soms gecontra-indiceerd. De mogelijkheden worden uiteraard altijd besproken.

Meer kunt u lezen op de website van de NVAMG