Robbert Collignon
Arts musculoskeletale geneeskunde

Direct een afspraak inplannen

Robbert Collignon
Arts musculoskeletale geneeskunde

Direct een afspraak inplannen

Musculoskeletale geneeskunde is voor velen een onbekend begrip. Het komt van musculus, Latijn voor spier en skeleton dat bot/beendergestelsel betekent.

Een arts musculoskeletale geneeskunde (MSK-arts) houdt zich bezig met het analyseren en behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Klachten die een MSK-arts behandelt zijn o.a. :

nek -en rugklachten;
klachten van gewrichten (schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel);
bekkenklachten (na zwangerschap of na een ongeluk);
aanhoudende klachten na een ongeluk (whiplashklachten, hoofdpijnklachten, duizeligheid etc.).

Vaak betreft het klachten waar eerdere behandelingen nog niet of onvoldoende tot vermindering van de klachten en/of het gewenste herstel hebben geleid.

Mijn naam is Robbert Collignon en ik ben werkzaam als MSK-arts bij Cheiron Medisch Centrum te Waalre. Een multidisciplinair centrum waar we met meerdere MSK-artsen, fysiotherapeuten, een houdingstherapeut en podotherapeut samenwerken.

U kunt bij mij terecht via een verwijzing van uw arts, specialist of therapeut of op eigen initiatief een afspraak maken.

Een afspraak maken kan via deze website of te bellen naar Cheiron Medisch Centrum.

Werkwijze

De ervaring leert dat de klachten vaak na 2-4 behandelingen aanzienlijk verminderen. Voor verder herstel zijn soms meer behandelingen nodig. Als er na 2-4 behandelingen geen verbetering te bemerken is, dan is het meestal zinvol om af te zien van verdere behandelingen.

Het eerste consult bestaat uit een anamnese, lichamelijk onderzoek en eerste behandeling en duurt ongeveer 45 minuten.

De uitgebreide anamnese is bedoeld om een beeld te krijgen van het ontstaan van de klacht en de ontwikkeling daarvan. Maar ook om vast te stellen of er andere zaken zijn die de klacht beïnvloeden.

Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt het totale bewegingsapparaat onderzocht. Hiervoor is het nodig om je te ontkleden (ondergoed kan aan blijven). Handig als je geen (sport-) BH met brede banden draagt en bij lang haar de nek vrij is.

Na het onderzoek volgt uitleg en wordt de behandeling besproken en kan hiermee direct gestart worden.

Robbert Collignon-webbestand-08880

Ik ben geboren in Eindhoven en getogen in de Brabantse Kempen. Na mijn studie geneeskunde (1999) ben ik opgeleid tot huisarts (2004). Dat vak oefen ik nog altijd met veel plezier.
Al tijdens mijn studie Geneeskunde had ik grote interesse in het bewegingsapparaat. Dat is in de jaren erna niet meer veranderd.

Tijdens mijn studie heb ik in St George Hospital (Sydney – Australië) binnen orthopedie onderzoek gedaan naar knie- en heupprotheses.
Na mijn studie heb ik me gespecialiseerd in de tropengeneeskunde (hoofdzakelijk chirurgie), psychiatrie, kindergeneeskunde en uiteindelijk huisartsgeneeskunde.
Als huisarts heb ik cursussen gevolgd in de sportgeneeskunde (sportcentrum Papendal), ben zo’n 13 jaar huisartsenopleider geweest aan de Universiteit Maastricht en heb vele bijscholingen bewegingsapparaat aan huisartsen gegeven.
Van 2019 tot 2021 heb ik me verder gespecialiseerd en de opleiding tot MSK-arts gevolgd.

Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen. In mijn vrije tijd sport ik graag: mountainbiken, racefietsen, tennis, windsurfen en skiën houden mij in beweging.

Tarieven

Vanaf 1 juli 2021 zijn de tarieven:

Eerste consult (ongeveer 45 minuten)
€ 130,00
Vervolgconsult (ongeveer 30 minuten)
€ 90,00

U kunt na de behandeling direct afrekenen. Betaling kan per pin of contant.
U ontvangt een factuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Musculoskeletale geneeskunde wordt door zorgverzekeraars meestal niet volledig vergoed en valt meestal in de aanvullende verzekering. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Een overzicht vindt u hier.

Als MSK-arts ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en geregistreerd in het Register Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).

Mijn individuele MSK artsen AGB code is: 84118529. Mijn praktijk AGB code is: 84058229

Tevens ben ik lid van het KNMG, Landelijke Huisartsenvereniging, Huisarts en Wetenschap en de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Veelgestelde vragen

Wat doet een MSK-arts anders dan een manueel-therapeut, fysiotherapeut, chiropractor of osteopaat?

Allereerst heeft een MSK-arts in Nederland aan de universiteit geneeskunde gestudeerd en daarnaast zich nog extra gespecialiseerd in musculoskeletale geneeskunde.

De MSK-arts houdt zich op het hoogste niveau bezig met klachten van het bewegingsapparaat, kan intercollegiaal doorverwijzen en heeft kennis van het Nederlandse gezondheidsstelsel.

Wat in de behandeling en zienswijze wezenlijk anders is ten opzichte van de andere hierboven genoemde therapeuten is het ‘ketendenken’.
Bij een klacht aan het bewegingsapparaat kijkt de MSK-arts naar de gehele beweegketen:
alle gewrichten die elkaar direct of indirect beïnvloeden.

Een elleboog bijvoorbeeld, scharniert direct met de pols en hand aan de ene zijde. Aan de andere zijde lopen er vele spieren vanuit de schouder naar de elleboog. De schouders wordt weer vanuit nek, borst- en wervelkolom aangestuurd.
Dit complexe samenspel noemen we een beweegketen en dient als geheel te worden nagekeken bij klachten die niet vanzelf overgaan of terug komen.

Indien duidelijk is dat het samenspel niet of niet optimaal verloopt, kan er doorgaans heel gericht behandeld worden. Streven is om in 2-4 behandelingen een sterke vermindering van de klachten te realiseren en/of het gewenste herstel te bewerkstellingen.

Ik vind het manipuleren van gewrichten spannend. Zijn er andere mogelijkheden?

Ja.

Het manipuleren van een gewricht is nooit noodzakelijk. Er zijn altijd andere technieken met eenzelfde resultaat.

Manipuleren is soms wel de snelste manier om gewrichtsblokkades op te lossen.

Soms zijn manipulaties ook gecontra-indiceerd. Bijvoorbeeld bij patiënten met botontkalkingen of aderverkalkingen (arteriosclerose in de halsvaten). Meestal zijn ook deze patiënten goed te behandelen.

Vervelende ervaringen met manipuleren komen vaak doordat er eerder verkeerde of hardhandige technieken zijn gebruikt.

Kunt u mijn wervels rechtzetten?

Nee.

Niemand kan wervels kan rechtzetten. In ieder geval niet zonder een ingrijpende operatie.

Patiënten met acute rug- of nekpijn hebben soms het gevoel dat er een wervel verschoven is. Als ze dan na een behandeling  ineens rechter lopen, veel minder pijn hebben en/of beter bewegen lijkt het alsof de verschoven wervel weer recht gezet is.

Is musculoskeletale geneeskunde een 'alternatieve geneeskunde' ?

Nee.

Zorgverzekeraars rekenen musculoskeletale geneeskunde desondanks wel vaak tot de alternatieve of complementaire geneeskunde.

Net zoals in andere geneeskundige-  en paramedische beroepen zoals fysiotherapie en manuele therapie, wordt in de musculoskeletale geneeskunde zoveel mogelijk medisch-wetenschappelijk behandeld.
Omdat het een jong beroep is, is er minder wetenschappelijk onderzoek gedaan dan in andere geneeskundige vakken.
Ook de overkoepelde artsenvereniging, het KNMG ziet musculoskeletale geneeskunde nog niet als volwaardig specialisme. De beroepsvereniging van MSK-artsen werkt aan de erkenning van dit vak in Nederland. In andere landen is dat vaak al wel het geval.

Is het manipuleren (‘kraken’) van een gewricht slecht of gevaarlijk?

Nee.

Een MSK-arts is deskundig in het manipuleren en manipuleert een gewricht door in de lengterichting een hele kleine tractie te geven. Dit is ongevaarlijk.

Daarnaast weet een MSK-arts bij welke patiënt manipulatie kan en bij welke patiënt niet en

Het manipuleren van een gewricht is nooit noodzakelijk. Er zijn altijd andere technieken met eenzelfde resultaat.

In het verleden zijn er in Nederland een paar patiënten geweest die na een manipulatie complicaties kregen. Het betrof in geen van deze gevallen een manipulatie die door MSK-arts was uitgevoerd. Inmiddels zijn er nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor (manueel) therapeuten.

Gebruikt u de methode Sickens?

Nee.

Ik werk uitsluitend middels de technieken van de (internationaal gehanteerde) manuele geneeskunde. De orthomanuele geneeskunde (OMG) die door de Haagse arts, dokter Sickens is ontwikkeld, gebruik ik niet.

Over mij